page

Netwerk monitoring

“Een continue performance- en gezondheidscheck van uw complete ICT-omgeving”

Vertrouwen is goed, controleren is beter’, dit geldt zeker voor ICT infrastructuren. Daarom is het bewaken van de verschillende ICT processen door middel van netwerk monitoring belangrijk. Door uw ICT-omgeving 24/7 op afstand proactief te monitoren kunnen wij problemen tijdig signaleren en oplossen.

Rowica remote-monitoring geeft inzicht in de status van het netwerk. Wij controleren en bewaken continue al uw hardware, servers, services en aangesloten sensoriek op capaciteit en performance.

Rowica gebruikt de modernste System Management en Netwerk Management hulpmiddelen om uw netwerk- omgeving 24×7 te bewaken en indien nodig actie te ondernemen

top